1964–1970 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

1960–1964 Střední výtvarná škola, Praha